Благодарствени и официални писма

Бих искала публично да благодаря на г-жа Петрова, класен ръководител на 3в клас.
През годините, г-жа Петрова ни убеди в професионализма си, но в критични ситуации като сегашната, тя прави много повече.
От две седмици г-жа Петрова преподава присъствено сутрин и онлайн след обяд на учениците, които са в карантина, болни или са избрали дистанционна форма на обучение. Онлайн обучението се извършва по програма със стриктно спазване на часовете, провеждат се тестове, устни изпитвания , комуникира се с всеки ученик индивидуално.
Като родител и служител, разбирам, че това изисква много енергия и най-вероятно г-жа Петрова се налага да загърбва и домашните си задължения и задълженията си като родител. Също така, разбрахме, че тя го прави без да се задължена, а в името на учениците и учебния процес.
Благодарим и сме възхитени от жеста!
Желаем здраве на учителите и техните семейства!
С Уважение,
Мая Керезиев
Родител на дете от 3.в клас