Уважаеми родители на ученици 1-7.клас,планирайте извънкласните занимания на своето дете с дейностите, предлагани на място в училище.

Уважаеми родители на ученици 2-4.клас през учебната 2021/2022година,във връзка с организацията на новата учебна година е необходимо да подадете заявление / училищен сайт – меню „Документи“ – заявление-отсъствия-от-група-ЦОУД-поради-участие-в-други-дейности/, ако вашето дете ще посещава извънкласни дейности следобед и извън училище, ако детето ви ще посещава група ЦОУД/ занималня/.

Разпределянето на учениците в 1.клас по паралелки, съгласно 1. или 2.желание ще бъде финализирано на 30 и 31.08.2021. Планираме провеждането на присъствени родителски срещи за 1.клас в периода 02-07.09.2021. Ще бъдете уведомени за паралелката и класен ръководител чрез подадения от вас тел.номер за контакт на 30 и 31.08.2021

.Разпределянето на учениците в 5.клас по паралелки, съгласно 1. или 2.желание ще бъде финализирано на 30 и 31.08.2021. Планираме провеждането на присъствени родителски срещи за 5.клас в периода 08-10.09.2021. Ще бъдете уведомени за окончателното класиране в 5.клас, за паралелката и класен ръководител чрез подадения от вас тел.номер за контакт или от класен ръководител в 4.клас.

Във връзка с осъществяване на планирани дейности по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, предстои провеждането на семинари с родителите в 1 и 5.клас в училище с външни лектори от лицензиран ЦПО през месец септември.

By admin