Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

със заповед № РД09-3066/06.11.2020г. на Министъра на образованието и науката, се преустановява присъствения учебен процес за учениците от всички класове от 2 до 7.клас включително, за периода 09 – 27.11.2020 включително.

За горепосочения период в училището се организира обучение от разстояние в електронна среда през Microsoft Teams.

Организацията на обучението от разстояние в електронна среда, считано от 09.11.2020г. ще бъде качено на 07.11.2020г. тук, в сайта на училището.

By admin