Уважаеми родители, училищното столово хранене ще започне на 23.09.2020г. Необходимо е да подсигурите за дати 16,17,18 и 21.09.2020г. домашно приготвена храна за обяд. Предстои преобзавеждане на кухнята към училищния стол с нови уреди по обществена поръчка на Столична община, които ще бъдат доставени в периода 14-18.09.2020г.

Подкрепителните закуски ще бъдат раздавани, считано от 16.09.2020г.

Договорени са доставки на училищен плод и мляко веднъж седмично, с продукти за две седмични доставки наведнъж, съгласно инструкциите на Министерство на образованието.

Купони ще се продават всяка седмица в дните четвъртък следобяд – след 13ч., както и петък до 13ч. за следваща календарна седмица. Продажбата на купони ще се извършва пред/в учебен корпус №2 – новата сграда, от служител на фирмата стопанин на училищния стол. Менюто за следваща календарна седмица ще бъде достъпно в сайта на училището ежеседмично. Ограничението в периода за продажба на купони е във връзка с изискванията за организация на учебния ден и ограничаване на постоянния поток от външни лица в двата учебни корпуса.

Храненето в училищния стол ще се извършва по предварително съгласуван график по класове, като децата от всяка паралелка се хранят на определените за тях маси винаги. Не се ползват маси на други паралелки. Храненето ще започва в 11,30ч., за да спазим указанията за дезинфекция и дистанция. Графикът ще е постоянно достъпен в сайта на училището.

Учениците, които ще се хранят и след 22.09 с домашно приготвена храна, ще се хранят в класните стаи на работните си места, като почистват работното си място след това, в присъствието на учител. При подходящи метеорологични условия ще могат да се хранят и в училищния двор, също в присъствието на учител. Учениците нямат право да разменят храна и напитки.

Не се предвижда доставка на храна – кетеринг по класните стаи.

Цената на купона е 2,90 лв.

By admin