Уважаеми колеги, ученици и родители,
утре рано сутринта ще започне пълна дезинфекция на двата учебни корпуса от лицензирана фирма, за да се върнем в класните стаи от вторник. Учителите и учениците остават у дома само в утрешния ден!
Утре учебните занимания ще са асинхронни в онлайн среда само за 05.10.2020. Купоните за училищния стол от 05.10.2020 ще могат да бъдат презаверявани за следващия понеделник. Няма да се отразяват отсъствия на учениците, но те следва да изпълнят получените задачи от учителите!
Следете утре сайта и страницата тук за нова информация и организация, съгласно указания от СРЗИ! Благодаря на всички родители, които в този напрегнат момент застанаха до ръководството и учителите, намериха начин да съдействат и помогнат в неделния ден! Когато общността мисли заедно в полза на здравето и образованието на децата ни, тя винаги взима правилните решения! Благодаря ви!
Снежина Георгиева, директор на 43.ОУ

Уважаеми колеги, родители и ученици,
във връзка с постъпила информация към директора от класни ръководители вечерта на 03.10.2020г. за положителни PCR тестове в семейство на наши ученици във 2.б и 6.б клас, в условия на липса на хронология за развитие на заболяването в семейството, в отсъствие на официално потвърждение от СРЗИ за положителни тестове на двамата ученици към момента на това съобщение, както и без официално предписание от СРЗИ, и след проведен разговор с дежурен епидемиолог в СРЗИ, Ви уведомявам за следното:
1. Учениците от посочените класове, като контактни лица към момента, не са посещавали учебни занятия през изминалата учебна седмица.
2. Официална информация за наличието или отсъствието на положителни тестове на ученици ще получим от СРЗИ в утрешния работен ден, както и последващо предписание.
3. Като директор, съобразно неизвестността по конкретния казус, и с оглед опазване живота и здравето на членовете на нашата общност, считам за категорично нужно да бъде проведена пълна и цялостна дезинфекция на учебните сгради в утрешния ден – 05.10.2020. и по съвет на дежурен епидемиолог, преди да допуснем учениците обратно в класните стаи, като превантивна мярка.
4. Обявявам утрешния ден – 05.10.2020 за неприсъствен, но учебен ден в условия на асинхронно обучение в електронна среда от разстояние за всички класове от 1-7.клас. Учителите да организират изпращането на упражнения, образователни материали и работни листове през електронен дневник и ТИЙМС и да укажат изпълнението на конкретни задачи по дневно разписание на часовете по предмети за утрешния ден. При възможност и готовност на класовете 2-4.клас може да бъде проведено синхронно обучение в електронна среда и в ЦДО, класовете ще получат такава информация в рамките на днешния ден от класен ръководител за неговата готовност.
5. За класовете 1,5,6 и 7.клас, поради липса на активни акаунти на ученици и новопостъпили учители, няма да се провеждат синхронни часове и часове от целодневна организация.
6. Моля родителите да проявят разбиране, търпение, съпричастност и отговорност, съобразно ситуацията и гореописаната организация в утрешния ден, която със сигурност ще създаде неудобства в работното им ежедневие.
7. Ако родителите в нашето училище имат контакти на фирма за дезинфекция, която може да извърши спешна дезинфекция в утрешния ден, моля да се свържат с класен ръководител и да дадат спешно контакти на фирмата. Ние продължаваме да търсим също такива възможности, стартираме утре дезинфекцията с наличния непедагогически персонал.

Моля, разпространете! Снежина Георгиева, директор 43.ОУ

By admin