Уважаеми родители, участвайте активно в избора на нова униформа на 43.ОУ като попълните анкетата в сайта на училището. Общността на 43.ОУ трябва заедно да вземе решение за вида на униформата, която да е символ на нашето училище занапред. Процесът ще бъде дълъг, но важен, затова до избор на нова униформа и фирма изпълнител, учениците ще стартират новата учебна година с настоящата униформа, закупена от родителите до 2019-2020 година. Не закупувайте настоящата униформа за новата учебна година, ще се доизносва закупена вече. Към момента 70% от родителите, попълнили анкетата, заявяват необходимостта от избор на изцяло нова униформа. Приложените снимки към анкетата са илюстративни и не представляват конкретно предложение.

By admin