Уважаеми колеги,
Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,
изминаха първите три учебни дни от новата 2020/2021 година. Три дни на вълнения, на притеснения, на нова организация, на трудности, но и на изпълнени до голяма степен правила и указания. Три тренировъчни дни за всички нас, които дадоха най-важния извод – децата и учителите са щастливи да бъдат в училище, училищният двор и стаи са пълни с гласове, шум и усмивки. Благодарим на всички родители, които рамо до рамо с нашите учители помагаха и спазваха изискванията, бяха до училищната ограда и съпричастно участваха в организацията, бяха подготвени за организацията на учебния ден и с усмивка изпращаха децата си на училище и поздравяваха учителите.
От 15.09.2020г. българският учител е на първа линия, заедно с българските лекари, поставен да работи в неприсъща среда, която изначално предполага мотивирана и направлявана социализация на учениците, но в новите условия изисква социална дистанция между тях. Парадокс!
Трите тренировъчни дни бяха изпитание за всички, организацията сработи в голяма степен, измерихме функционалността й и грешките в нея. Ще има реорганизация в продажбата на купони за столово хранене, благодарим на всички родители, които търпеливо чакаха реда си в дистанция и с лични предпазни средства. И в трите дни пропускателният режим приключи преди първия учебен час, което е успех, с който да се поздравим заедно. Имаше и разплакани детски лица, заради забравени маски. Училището раздава еднократни маски ежедневно, молим родителите да проверяват дали тяхното дете не е забравило маската си. Нека родителите ни помогнат в инструктажа за ползването на училищния бюфет, класовете са разделени по междучасия в ползването му. Апелираме родителите да изпращат децата си на училище с облекло, което отговаря на правилата и добрите нрави, без скъсани дънки, къси панталонки, къси потници и блузи, дълбоки деколтета и грим, дълъг маникюр и т.н. Относно закупуването на храна от външни за училището места, уточняваме, че спазването на правила за дистанция и лични предпазни средства там, е отговорност на търговеца, не на училището. Моля родителите, които не желаят детето им да закупува храна от външни места, както и класовете с такова общо решение, да организират тази инструкция съвместно с класен ръководител, училището няма капацитета, а и правото да заключва училищния двор, за да осъществява текущ филтър в тази посока. Апелираме към всички родители 2-7.клас да не влизат в двора на училището сутрин преди първи учебен час, за първи учебен срок се допускат само родители на ученици в първи клас с лични предпазни средства и в дистанция. При взимане на ученици от целодневна организация, родителите влизат в двора, но изчакват децата си пред входа на учебния корпус в дистанция. Учениците от целодневна организация могат да бъдат взимани не по-рано от 16,30ч след приключване на часовете по самоподготовка. Достъпът до учебните корпуси на родители и външни лица се осъществява при следната организация:
1. При крайна необходимост и предварителна уговорка с учител или директор.
2. Носенето на лични предпазни средства е задължително.
3. Посетителят се записва в книгата за посетители при охраната и получава талонче за движение, което се връща на охраната при напускане на сградата с подпис от учителя или директора, при когото уговорено отива.
4. Посетителят измерва температурата си през терморамката на входа и след сигнал от нея „Моля, преминете!“ и потвърждение от охрана или портиер, влиза в сградата.
5. Дезинфекцира ръцете си на безконтактния диспенсър непосредствено след терморамката.
От утре продължаваме заедно в съвместна отговорност за здравето на учителите и служителите, учениците в 43.ОУ и семействата им. Заедно в лична отговорност към всеки член на нашата училищна общност и опазване на здравето! При неизяснени и възникнали въпроси се прилагат инструкциите на МОН и МЗ, СРЗИ и РУО.
Помагайте на учителите и нашите деца, за да бъдем заедно и здрави в класните стаи на 43!

By admin