Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020 г. (сряда) от 9:00 часа.

Заповед № РД 09-227/29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката и писмо с изх. № РУО1-2559/30.01.2020г.

Разпределението на учениците в училищата домакини не се променя.

 

By admin