ВАЖНО! 29.06.2022г. от 17.00ч. родителски срещи за 1.клас /нова сграда/ и за 5.клас /стара сграда/.Класни ръководители:

1.а клас ПМП – г-жа Зоя Илиева;

1.б клас БЕЛ/АЕ – г-н Вихрен Маринов;

1.в клас КМ/АЕ – г-жа Камелия Георгиева;

1.г клас КМ/АЕ – г-жа Катя Петрова;

1.д клас КМ/АЕ – г-жа Мира Николова;

5.а клас ПМП – г-жа Илиана Анастасова;

5.б клас БЕЛ/ИЦ – г-жа Ина Ханджийска;

5.в клас ИТ/АЕ – г-жа Силвия Маринова;

5.г клас ИИ/ИТ – г-жа Десислава Бауман; – НЯМА ДА ПРОВЕЖДА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПОРАДИ ОТПУСК ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ;

By admin