5 а и 5 б
МатематикаПетров
Технологии и предприемачествоМладенов
Човекът и природатаСтанкова
Физическо възпитание и спортТодорова
5 в
Музика Баланова
МатематикаПетров
Английски езикМикова
Човекът и природатаСтанкова
5 г
ФВСТодорова
ИИБаланова
МатематикаПетров
Технологии и предприемачествоМладенов
6 а и 6 б
Технологии и предприемачествоМладенов
Човекът и природатаИванова
Физическо възпитание и спортТ.Тодоров
МатематикаЗарова
6 в
Човекът и природатаСтанкова
МатематикаЗарова
Технологии и предприемачествоМладенов
Физическо възпитание и спортВеликова
6 г и 6 д
Физическо възпитание и спортТодоров
Човекът и природатаСтанкова
МатематикаЗарова
Физическо възпитание и спортТодоров
7 а7 б7 в7 г
Информационни технологииАнглийски езикБългарски език и литератураХимия
Английски езикБългарски език и литератураФизическо възпитание и спортФизическо възпитание и спорт
Физическо възпитание и спортФизическо възпитание и спортХимияБългарски език и литература
Български език и литератураБиологияФизическо възпитание и спортАнглийски език
  Физика и астрономия 
Български език и литература

By admin