5 а5 б5 в  5 г6 а6 б6 в  6 г7 а7 б7 в  7 г7 д
1Час на класа-Ива СтанковаЧас на класа-Татяна    Петрова Час на класа – Лидия РистоваЧас на класа – Катя ВучковаЧас на класа – Илиана-Сияна ИзмирлиеваЧас на класа – Галина ТодороваЧас на класа – Михаил ТодоровЧас на класа – Елена ТодороваЧас на класа – Кадън    БейзадЧас на класа – Пенка ДамяноваЧас на класа – Анелия ВелчеваЧас на класа – Радина ЦветановаЧас на класа – Борислав Събов
2Английски език – Десислава Бауман Човекът и природата – Ива СтанковаБългарски език и литература – Татяна НиколаваТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваИстория и цивилизации – Борислав СъбовМатематика – Гена ПетроваМатематика – Илиана АнастасоваМатематика – Елеонора Младенова/ Румяна ЛаскинаГеография и икономика – Кадън БейзадБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваХимия и опазване на околната среда – Даниела ИвановаМузика – Татяна Петрова
3Български език и литература – Татяна НиколоваАнглийски език – Десислава Бауман Математика – Илиана Анастасова Компютърно моделиране и информационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваМатематика – Гена ПетроваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаИстория и цивилизации – Борислав СъбовАнглийски език – Пенка ДамяноваТехнологии и предприемачество – Катя   ВучковаФизика и астрономия – Ива    СтанковаМатематика – Елеонора Младенова/ Румяна ЛаскинаМузика – Татяна ПетроваБългарски език и литература – Радина Цветанова
4Математика -Наталия ДимитроваМатематика –  Илиана АнастасоваГеография и икономика – Кадън    БейзадЧовекът и природата – Ива СтанковаБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваАнглийски език – Галина ТодороваМатематика ИУЧ – Гена ПетроваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаАнглийски език – Пенка ДамяноваМузика – Татяна ПетроваБиология и здравно образование – Даниела ИвановаФизическо възпитание и спорт – Елена ТодороваИнформационни технологии Марина Великова/ Силвия Маринова
5Математика ИУЧ – Наталия ДимитроваБългарски език и литература – Татяна НиколоваАнглийски език – Татяна МиковаМатематика –  Илиана АнастасоваИстория и цивилизации -Борислав СъбовФизическо възпитание и спорт – Михаил ТодоровМузика – Татяна ПетроваГеография и икономика – Кадън    БейзадБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваАнглийски език – Пенка ДамяноваИнформационни технологии Марина Великова/ Силвия МариноваИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваМатематика – Гена Петрова
6Физическо възпитание и спорт – Тони    ТодоровФизическо възпитание и спорт – Михаил ТодоровЧовекът и природата – Ива СтанковаАнглийски език – Десислава Бауман Английски език – Татяна МиковаМатематика – Гена ПетроваБългарски език и литература – Радина ЦветановаМатематика – Илиана Анастасова Информационни технологии Марина Великова/ Силвия МариноваБългарски език и литература – Татяна НиколоваТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаБиология и здравно образование – Даниела ИвановаИстория и цивилизации -Борислав Събов

By admin