Галерия

43. Основно училище „Христо Смирненски“ 15.09.2020 – Първи Тържествен педагогически съвет