ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА – 30 ДНИ 1б. КЛАС
Учебен предметУчителсинхронноасинхронно
брой часове за седмицаден,  час на провежданеброй часове за седмицаден, час на провеждане
Български език и литератураЛидия Балабанова7Понеделник 14:00-14:20 14:30-14:50 Вторник 14:00-14:20 14:30-14:50 Сряда 14:00-14:20 Четвъртък 14:00-14:20 14:30-14:50
МатематикаЛидия Балабанова4Понеделник 15:00-15:20 Вторник 15:00-15:20 Сряда 15:00-15:20 Четвъртък 15:00-15:20
РодинознаниеЛидия Балабанова1Сряда 14:30-14:50
МузикаЛидия Балабанова 2Сряда Петък
Изобразително изкуствоЛидия Балабанова 2Вторник
Технологии и предприемачествоЛидия Балабанова1Понеделник
Физическо възпитание и спортТони Тодоров3Понеделник Четвъртък Петък

By admin