5 а5 б5 в5 г6 а6 б6 в6 г6 д7 а7 б7 в7 г
1Български език и литература ИзмирлиеваБългарски език и литература ЦветановаИстория и цивилизации СъбовМатематика ПетровМатематика ЗароваАнглийски език               ВалуеваЧовекът и природата РашидиФизическо възпитание и спорт Е.ТодороваМузика В.ИвановаИзобразит. изкуство МладеновМатематика ГеоргиеваБългарски език и литература НиколоваИнформац. технологии Кашукеев/ Миланова
2Български език и литература ИзмирлиеваБългарски език и литература ЦветановаМатематика ПетровАнглийски език               ВалуеваИзобразит. изкуство ВелчеваМузика ИвановаМатематика ЗароваГеография и икономика БейзадИстория и цивилизации СъбовТехнологии и предприем. МладеновИнформац. технологии Кашукеев/ МилановаБългарски език и литература НиколоваАнглийски език       Микова
3Английски език               ВалуеваАнглийски език               ТодороваБългарски език и литература ЦветановаИстория и цивилизации СъбовИзобразително изкуство ВелчеваМатематика ЗароваБългарски език и литература ИзмирлиеваЧовекът и природата РашидиГеография и икономика БейзадИнформац. технологии Кашукеев/ МилановаБългарски език и литература НиколоваХимия ИвановаФизическо възпитание и спорт  Великова
4Човекът и природата РашидиМатематика ПетровБългарски език и литература ЦветановаИнформац. технологии Димитрова/ МилановаТехнологии и предприем. МладеновБългарски език и литература ИзмирлиеваИстория и цивилизации СъбовМатематика КашукеевМатематика ЗароваБългарски език и литература НиколоваАнглийски език       МиковаМузика ИвановаГеография и икономика Бейзад
5Математика ПетровИнформац. технологии Димитрова/ МилановаАнглийски език       МиковаИзобразително изкуство ВелчеваБългарски език и литература ИзмирлиеваИстория и цивилизации СъбовАнглийски език               ВалуеваМузика ИвановаФизическо възпитание и спорт  Т.ТодоровМатематика ГеоргиеваИзобразит. изкуство МладеновГеография и икономика БейзадХимия Иванова
6Информац. технологии Димитрова/ МилановаФизическо възпитание и спорт М.ТодоровЧовекът и природата РашидиИзобразително изкуство ВелчеваБългарски език и литература ИзмирлиеваФизическо възпитание и спорт  Т.ТодоровМузика ИвановаАнглийски език               ВалуеваБългарски език и литература ЦветановаХимия ИвановаТехнологии и предприем. МладеновМатематика ГеоргиеваБългарски език и литература Николова
7Физическо възпитание и спорт Е.ТодороваИзобразително изкуство ВелчеваИнформац. технологии Димитрова/ МилановаЧовекът и природата РашидиМузика ИвановаГеография и икономика БейзадТехнологии и предприем. МладеновБългарски език и литература ЦветановаАнглийски език       ВалуеваАнглийски език       МиковаХимия ИвановаФизическо възпитание и спорт  Т.ТодоровМатематика Георгиева

By admin