ВЪВ ВРЪЗКА С ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С MICROSOFT TEAMS

Попълва се само от учители на 43.ОУ с посочените данни, във връзка с провеждане на обучения; попълват го заявилите обучение за работа в Ofiice 365 TEAMS

https://forms.gle/ftVEtQFy8Vhe1NxM8

By admin