ОБРЪЩЕНИЕ с благодарност от Снежина Георгиева, директор на 43.ОУ

Уважаеми колеги в 43.ОУ,

Обръщам се към вас като директор, родител, учител, гражданин и човек. С настоящото обръщение изразявам професионалната и личната си благодарност към всеки един от вас лично и като екип.

От 15.септември 2020.година българският учител стои на първа линия, заедно с лекарите, в тежка ежедневна битка за опазване живота и здравето на децата и техните семейства, в нова и непривична роля, с непосилната задача да обучава и социализира, в условия на социална дистанция.

Броенето на маски, дезинфекцията, дистанцията, се превърнаха в неотменно ново, но и тежко задължение, а личното притеснение за здравето ви в контактна среда на стотици ученици, колеги и родители, отстъпва място на безстрашието, сърцето и професионализма ви, да дадете всичко от себе си, за да запазите гордо и достойно най-важната си задача – да образовате.

Натоварени сте и с тежката задача в дългия работен ден да осигурите и онлайн обучението на ученици, чиито родители избраха децата им да продължат в електронна среда.  Всеки един от вас имаше правото да откаже, но не го направи. Не отказахте, заради правото на децата да учат, не си го позволихте, за да запазите честта на професията и училището, в което работите, не отказахте, защото носите с гордост и чест обществената титла – учител. Няма друга професионална общност, която така смело и винаги в условия на обществена криза, да поеме тежестта на отговорността към настоящите и бъдещите поколения на своята общност.

Благодаря ви, че поехте безкрайната продължителност на работния ден, в грижа за учениците си и осъзната отговорност към училището и професията. Вашият учебен ден е двусменен, в условия на едносменен режим в училище – до обяд в училище с паралелките ви, следобяд и до вечерта в онлайн среда. А работният ви ден е далеч над 8 часа.  Безкрайният ви труд се забелязва, но дали се оценява с уважение и благодарност!?! Общността на 43.ОУ ви го дължи!

Благодаря ви за поетата петорна отговорност – да бъдете учители в училище, да бъдете след това учители в онлайн среда, да бъдете контрол за тежките нововменени към вас неприсъщи здравеопазващи задължения, да понесете отговорността да работите в различна учебна среда в рамките на работния ден, да поставите смело и гордо себе си под лупата на многообразието в обществените изисквания и очаквания, да доказвате всеки ден, че общността на 43.ОУ може да разчита винаги на вас.

Благодаря ви за труда, за смелостта да отговорите професионално на безкрайните изисквания към вас, за поетия и изпълняван в пълна отговорност ангажимент в училище и извън него, за вашите сърца на учители, които горят всеки ден с обич и всеотдайност към професията и учениците!

Бъдете винаги здрави! И нека силата бъде с вас!

БЛАГОДАРЯ ВИ!

                                                                                                  Снежина Георгиева, директор на 43.ОУ

By admin