Екип

Снежина Георгиевадиректор
Марина Великовазаместник-директор учебна дейност
Наталия Димитровазаместник-директор учебна дейност
 Име , презиме и фамилияКласен ръководител на:
1Сема Йорданова Златкова1 А клас
2Лидия Йорданова Балабанова1 Б клас
3Наташа Методиева Боцева1 В клас
4Цветелина Ботева Тошева1 Г клас
5Антоанета Огнянова Тенчева2 А клас
6Гергана Атанасова Ганева – Филипова2 Б клас
7Анна Методиева Богданова2 В клас
8Мариана Петрова Иванова2 Г клас
9Камелия Петрова Георгиева3 А клас
10Вихрен Божидаров Маринов3 Б клас
11Катя Асенова Петрова3 В клас
12Зоя Кирилова Илиева3 Г клас
13Ирена Георгиева Николова4 А клас
14Теменужка Борисова Георгиева4 Б клас
15Юлия Кирилова Маркова4 В клас
16Крася Стоянова Панова4 Г клас
17Илиана- Сияна Измирлиева5 А клас
18Галина Иванова Тодорова5 Б клас
19Ваня Стоилова  Иванова5 В клас
20Елена Георгиева Тодорова5 Г клас
21Кадън Мехмед Бейзад6 А клас
22Николета Георгиева Валуева6 Б клас
23Анелия Николаева Николова – Велчева6 В клас
24Радина Иванова Цветанова6 Г клас
25Борислав Владимиров Събов6 Д клас
26Татяна Кирилова Микова7 А клас
27Даниела Петрова Иванова7 Б клас
28Татяна Иванова Николова7 В клас
29Марина Цветанова Великова7 Г клас
   

Учители в целодневна организация на учебния ден

 43.ОУ „ Христо Смирненски“

Име, презиме, фамилияУчител в ЦДО на:
1Димитрина Гергова1 А
2Галя Маринова Петкова1 Б
3Мария- Антоанета Ненкова1 В
4Кристина  Златкова1 Г
5Анастасия Георгиева Сотирова2 А
6Маруся Павлова Димитрова2 Б
7Веселина Велинова Колева2 В
8Паолина Цонева Иванова2 Г
9Марчела Николаева Маринова3 А/Б
10Славомир Ненов3 Б/В
11Нели Василева Кунева3 В/Г
12Дарина Ангелова Гайдарова4 А/Б
13Мадлен Владиславова Славчева4 Б/В
14Гергана Илиева Васева4 В/Г

Учители по предмети в прогимназиален етап

на 43.ОУ „ Христо Смирненски“

Име, презиме и фамилияУчебен предмет
1Татяна Иванова НиколоваБЕЛ
2Радина Иванова ЦветановаБЕЛ
3Илиана-Сияна ИзмирлиеваБЕЛ
4Татяна Кирилова МиковаАЕ
5Николета Георгиева ВалуеваАЕ
6Галина Иванова ТодороваАЕ
7Петя ЙончеваИТ, КМ
8Керанка Динкова ЗароваМатематика
9Марио Стоянов КокалановМатематика
10Елеонора МладеноваМатематика
11Десислава Траянова МилановаИТ, КМ
12Даниела Петрова ИвановаЧП,БЗО,ХООС
13Габриела Георгиева РашидиЧП,ФА
14Кадън Мехмед БейзадГеография и икономика
15Борислав Владимиров СъбовИстория и цивилизации
16Ваня Стоилова ИвановаМузика
17Анелия Николаева Николова-ВелчеваИзобразително изкуство
18Марина Цветанова ВеликоваФВС
19Тони Ташев ТодоровФВС
20Михаил ТодоровФВС
21Елена Георгиева ТодороваФВС
22Наталия  Павлова ДимитроваРъководител направление „ИКТ“
23Младен Георгиев МладеновТП,ИИ