Уважаеми родители, от утре, от 12.00ч., започва записването на класираните ученици за 1.клас. Ще сложим маса във входа на новата сграда и указателна табела в двора къде се записват ученици. Записването е до 17.06.2022 вкл., като на 14.06 и 16.06.2022 е след 13.00ч. заради НВО в 7.клас. При записване родителите носят:

1заявление по образец, изтеглено и попълнено от онлайн системата за прием в 1.клас;

2. копие от акт за раждане;

3.оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група от детска градина;

4. на място попълват наше заявление по образец за избор на паралелка.

5. други документи, касаещи развитието на детето в детската градина и/или здравословното му състояние, особености в семейното положение или др.

Записването е всеки работен ден от 9.00 до 17.00ч., без горепосочените дни с друг график.

By admin