Уважаеми родители,

приложено е заявление за участие в извънкласни дейности през учебната 2020/2021 година по Правила на СОС.

Необходимо е да го попълните в срок до 30.08.2020 и да го донесете на място в училище 9-15ч. всеки работен ден, за да бъде входирано в дневника за входяща и изходяща кореспонденция или да го изпратите на ou43@mail.bg в указания срок.

заявление извънкласни дейности 43 ОУИЗТЕГЛИ

От 24.08.2020 тук в сайта на училището е качено заявление, което родителите ще трябва да попълнят  в срок до 30.08.2020г. и да донесат в училище от 9-15ч. всеки работен ден или изпратят на ou43@mail.bg, за да бъде входирано в дневник входяща кореспонденция, което е стъпка №2 преди обявяването на съответните конкурси по направления.

Стъпка №3 е Решение на Педагогическия съвет, а след него стъпка №4 е обявяването на конкурсите по направления в „Профил на купувача“ в сайта на училището със срок за входиране на оферти от съответните юридически лица и работа на комисията, която ще класира кандидатите съгласно регламента на СОС по подадените оферти.

При изпълнение на съответните стъпки, извънкласни дейности могат да започнат да се провеждат от началото на октомври 2020 година.

Снежина Георгиева, директор 43.ОУ

By admin