Уважаеми родители, в меню „Документи“ са достъпни за изтегляне заявления за отсъствия на ученици по уважителни немедицински причини, както следва:

  1. Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 дни с разрешение на класен ръководител;
  2. Заявление за отсъствия по уважителни причини до 7 дни с разрешение на директор;
  3. Заявление отсъствия по уважителни причини при участия в състезания, конкурси, фестивали, проекти, церемонии и др., с разрешение на директор;

By admin