Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

през настоящата учебна година нашето 43.ОУ ще участва ЗА ПЪРВИ ПЪТ в Международния математически турнир „Математика без граници“ за ученици 1-7.клас. Турнирът „Математика без граници“ ще се проведе на 21.10.2020г. (сряда) от 14 до 15 часа в 43.ОУ. Записването и заплащането такса за състезанието е в срок до 13.10.2020 при класните ръководители 1-4.клас и учителите по математика 5-7.клас.

Родителите на всеки участник ще трябва да попълнят два броя декларация за съгласие (обърнете внимание, че имената трябва да са изписани и на кирилица, и на латиница).

Повече информация за състезанието можете да намерите тук, както и задачи от минали години:

https://www.mathematicalmail.com/category.php?id=244

  1. Класирането за всеки кръг е отделно и се извършва по класове/възрастови групи.

Класирането се извършва по точки. При равен брой точки по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите.

Класирането се публикува на интернет страницата на турнира не по-късно от 10 дни след получаване на последните протоколи с резултати.

След обявяване на резултатите всеки участник получава условията на задачите. Задачите не се публикуват на сайта на турнира.

  1. Наградите във всяко дистанционно състезание са златен, сребърен и бронзов медал и сертификати за всички участници.

Наградите се изпращат на посочения адрес на училището до 30 дни от провеждането на всеки от предварителните кръгове.

За всеки клас и всеки кръг участниците се подреждат по точки от най-големия към най-малкия брой точки. Първите 5% (от общия брой на участниците от всички училища за всеки клас) в класирането получават златен медал, следващите 10% – сребърен, следващите 15% – бронзов медал.

Провеждането на осмото издание на турнира ще бъде в  съответствие с
Насоките за работа в системата на училищното образование през учебната
2020 – 2021 година в условията на Covid – 19, публикувани на страницата
на Министерство на образованието и науката
(https://www.mon.bg/bg/news/3976

By admin