Новини


Добре дошли във виртуалния дом на 43 ОУ „Христо Смирненски“, гр. София

Повече от 100 години 43 ОУ „Христо Смирненски“ е едно проспериращо училище, добре известно с успехите на своите ученици. От 1908 г. до 1937 г. то функционира като 4-то класно училище „Трайко Китанчев“ с 6, 8, а по-късно и с 12 паралелки. През учебната 1927/28 г. в училището се открива една група полудневна детска градина, която в последствие се разраства в две. През 1937 г. 4-то класно училище се развива в пълно основно училище под името 22-ро софийско народно основно училище „Трайчо Китанчев“ с 11 паралелки начален курс и 6 паралелки среден курс. През септември 1951 г. училището е преименувано в „Христо Смирненски“. През 1955 г. е променен номера на училището и то вече е 43 ОУ „Христо Смирненски“.