Уважаеми родители, няколко новини:

1. 43.ОУ спечели проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2021 г. , по който ще бъде финансирано изграждането на 1. Външна площадка (разчертаване и боядисване) – Площадка за управление на велосипед в градски условия с 20 пътни знака.2. подвижна площадка БДП винил. 5х4,5 метра – 1бр.3.Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадки:- СВЕТОФАР, модел СД-05, 145см. – стоп палка и 12 бр. сигнални жилетки – пътни знаци 126 см. – 20 бр.- хуманоиден учебен робот 2 бр.- Симулационни очила – 2бр.

2. 43.ОУ кандидатства и е включено в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи, обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене, създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси чрез обучения за родители, технологично оборудване на училището.

3. На 19.05.2021 стартира изграждането на „зелена класна стая“ в училищния двор, процесът ще приключи до началото на юни с монтирането на беседките, като за татковците, помощници на училището, ще съобщим точна информация и дата за екипна работа.

4. Учениците да не забравят да носят цветя на 18.05.2021, а свободните майки да помагат на 19.05.2021 за изплитането на венците за училищния празник, който ще се проведе на 20.05.2021 от 9.00ч.

By admin