Обществен съвет

На проведено Общо събрание на родителите на 18.10.2023, бе избран нов състав на Обществен съвет към 43.ОУ, както следва:

Димитрина Помакова – 5.б;

Моника Вачева – 1.г;

Снежана Стоянова – 3.в;

Поля Топалова – 2.д;

Василена Ковачева – 3.а;

Андрей Тавраджиев – 6.в;

Петя Йотова – 3.д;

Зорница Захариева – 5.а клас;

Резервни членове: Цветелина Пейчинова – 6.б; Мария Янкова – 3.г;