ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В 43.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и усложнената епидемиологична обстановка, 43. ОУ „Христо Смирненски“ въвежда дистанционна форма на обучение в електронна среда от 17.03.2020г.

Учебните дни са неприсъствени за учениците, но НЕ са неучебни.

Обучението се осъществява основно чрез платформата Microsoft Office 365/TEAMS. Продължава функционирането на дейностите в дигиталната платформа Shkolo. bg и електронния дневник. На разположение на учениците и учителите са предоставени електронни учебници със свободен достъп, сайтът Уча. се с уроци на достъпен и разбираем език, както и всички останали средства за електронна комуникация, интернет платформи, дигитални форми на обучение.

На https://edubg2020.wixsite.com/edubg/za-vas-roditeli ще намерите дигитални ресурси с обучителни материали на български език. Сайтът EduBG включва различни раздели.

Уведомяваме Ви, че Microsoft Teams е официалното решение на министерството на образованието и науката за обучение от разстояние по време на обявеното извънредно положение в страната. MS Teams е интегрирана от МОН към потребителите в edu.mon.bg, като ученическите акаунти са свързани с учителските акаунти автоматично, а данните се съхраняват на сървърите на МОН.

Организацията на учебния ден се осъществява по седмичното разписание на учебните часове за втори срок с времеви интервал  от 9:00 до 13:30ч.

С цел по-добрата организация и избягване на застъпванията на часове за пряка работа с учениците, се съблюдава времеви интервал, както следва:

ЧАС ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ

НАЧАЛЕН

ЕТАП (I-IV клас)

ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (V-VII клас)

1. 9:00-9:20ч. 9:00-9:30ч.
2. 9:40-10:00ч. 9:40-10:10ч.
3. 10:20-10:40ч. 10:20-10:50ч.
4. 11:00-11:20ч. 11:00-11:30ч.
5. 11:40-12:00ч. 11:40-12:10ч.
6. 12:20-12:40ч. 12:20-12:50ч.
7. 13:00-13:30

Учениците имат ангажимент в този часови интервал да бъдат в TEAMS класната стая съобразно календара на дейности в нея, да следят конферентните връзки, да ползват ресурсите, предоставени от преподавателите, да спазвят указанията и получените задания, като спазват поставените срокове.

При дистанционното обучение в електронна среда няма да се поставят отсъствия, но личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е от особена важност за постигане на добри резултати.

Учителите и ръководството на 43. ОУ остават на разположение за въпроси и оказване на помощ.

By admin