Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-706/31.03.2020 гна министъра на образованието и науката Ви информирам, че съгласно раздел V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. в 43. ОУ „Христо Смирненски“ можете да подадете заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт).

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

 

By admin