ОРЕС         ПОНЕДЕЛНИК
  567
114:30-15:00Български език и литература – Татяна НиколоваТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаАнглийски език – Пенка Дамянова
215:10-15:40Български език и литература – Татяна НиколоваМатематика – Гена Петрова/ АнастасоваФизическо възпитание и спорт – Тони Тодоров асинхронен
315:50-16:20Английски език – Десислава Бауман Физическо възпитание и спорт – Михаил Тодоров асинхроненМатематика – Елеонора Младенова/ Гена Петрова
416:30-17:00Физическо възпитание и спорт – Тони Тодоров асинхроненМузика – Татяна ПетроваБългарски език и литература – Радина Цветанова
517:10-17:40Математика -Анастасова/ ДимитроваЧовекът и природата – Даниела Иванова/ Ива СтанковаГеография и икономика – Кадън    Бейзад асинхронен
617:50-18:20Технологии и предприемачество – Катя     ВучковаАнглийски език – Татяна Микова асинхронноХимия и опазване на околната среда – Даниела Иванова
ОРЕС   ВТОРНИК
567
Английски език – Десислава Бауман История и цивилизации -Борислав СъбовБългарски език и литература – Радина Цветанова
История и цивилизации – Борислав СъбовФизическо възпитание и спорт – Михаил Тодоров асинхроненБългарски език и литература – Радина Цветанова
Музика – Татяна ПетроваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаИзобразително изкуство – Анелия Велчева
Изобразително изкуство – Анелия ВелчеваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаМузика – Татяна Петрова асихронно
Изобразително изкуство – Анелия Велчева асинхронноМатематика ИУЧ – Гена Петрова / Анастасова асинхронноБиология и здравно образование – Даниела Иванова
Физическо възпитание и спорт – Тони    ТодоровАнглийски език – Татяна МиковаМатематика ИУЧ – Елеонора Младенова/ Гена Петрова асихронно
ОРЕС  СРЯДА
567
Български език и литература – Татяна Николова асинхроненГеография и икономика – Кадън    БейзадСпортни дейности -Тони Тодоров
Компютърно моделиране и информационни технологии -ИУЧ Силвия Маринова/ Лидия РистоваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаБиология и здравно образование – Даниела Иванова
Спортни дейности -Тони ТодоровФизическо възпитание и спорт – Михаил Тодоров асинхроненИстория и цивилизации -Борислав Събов
Човекът и природата – Ива Станкова Информационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваМатематика – Елеонора Младенова/ Гена Петрова
Математика -Анастасова/ ДимитроваМатематика – Гена Петрова/ АнастасоваАнглийски език – Пенка Дамянова асинхронен
 Човекът и природата – Даниела Иванова/ Ива Станкова асинхронноМузика – Татяна Петрова
ОРЕС ЧЕТВЪРТЪК
567
Физическо възпитание и спорт – Тони    ТодоровГеография и икономика – Кадън    БейзадБългарски език и литература – Радина Цветанова
История и цивилизации -Борислав СъбовБългарски език и литература – Ина Ханджийска асинхронноГеография и икономика – Кадън    Бейзад
География и икономика – Кадън    БейзадИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваМатематика – Елеонора Младенова/ Гена Петрова асинхронно
Математика -Анастасова/ ДимитроваИзобразително изкуство – Анелия Велчева асинхронноИнформационни технологии Силвия Маринова
Човекът и природата – Ива Станкова Български език и литература – Ина ХанджийскаФизическо възпитание и спорт – Тони Тодоров асинхронен
Английски език – Десислава Бауман асинхронноМатематика – Гена Петрова/ АнастасоваФизика и астрономия – Ива Станкова 
ОРЕС  ПЕТЪК
567
Български език и литература – Татяна НиколоваМузика – Татяна ПетроваБългарски език и литература – ИУЧ Радина Цветанова
Български език и литература – Татяна НиколоваИстория и цивилизации -Борислав СъбовБългарски език и литература – Радина Цветанова асинхронен
Математика -Анастасова/ Димитрова асинхронноБългарски език и литература ИУЧ – Ина Ханджийска асинхронноМатематика – Елеонора Младенова/ Гена Петрова
Човекът и природата – Ива Станкова Английски език – Татяна Микова История и цивилизации -Борислав Събов асинхронен
Технологии и предприемачество – Катя     Вучкова асинхронноМатематика ИУЧ – Гена Петрова / Анастасова асинхронноАнглийски език – Пенка Дамянова
 Технологии и предприемачество – Катя     Вучкова

By admin