Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

с Решение на Педагогическия съвет на 43.ОУ, съгласувано с Обществен съвет, е подадено мотивирано искане за преминаване в онлайн обучение до три седмици за всички класове 2-7.клас до Министъра на образованието и науката и РУО. Паралелките от 1.клас остават в присъствено обучение. След получаване на решението на Министъра на образованието и науката ще бъдете уведомени своевременно.

By admin