Уважаема госпожо Георгиева,

Уважаеми господин Президент,

Господин кмет,

Господин Здравков, архитект на София,

Всички деца и ученици, уважаеми колеги,

Честит празник!

Няма нищо по-хубаво,когато на този ден в богатия септември не само на плодове,но и на цветя, на обич и на срещи. Да си пожелаем спорна нова учебна година. Скъпи деца, само две неща бих искала да ви кажа Пътят към знанието е път към звездите. Следвайте го. Не забравяйте,че това което никой не може да ви отнеме – това е знанието. Благодаря ви,че сте избрали да бъдете ученици на училище със славна история и от днес вие сте част от нея.Уважаеми колеги, учители и родители – до успехът на всяко дете стоят двама възрастни- родителя и учителя.

Заедно успявайте.Честита Нова учебна година!

By admin