ВАЖНО!!! Уважаеми родители на бъдещи петокласници в 43.ОУ от други училища в гр.София, поради засиления интерес за прием на ученици в 5.клас за учебната 2022/2023 година, е важно да посетите училищния сайт в главно меню “ ПРИЕМ в 5.клас“, за да се запознаете с регламента и сроковете за кандидатстване при нас. Заявления по образец за ученици от други училища, след обявяване на свободните места, се приемат от 16.06 до 22.06.2022 в библиотеката на училището от 9,30ч до 16.00ч. Изтеглете заявлението от сайта / за ученици от други училища/. Необходимо е към заявлението по образец да бъдат приложени служебни бележки, които удостоверяват резултати по обявените критерии за прием, както и копие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование. Първо класиране на ученици от други училища 24.06.2022г. – 16.00ч; Записване на класирани ученици 27-28.06.2022г. с оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование, копие от акт за раждане.Училището ще приема по критерии ученици от други училища, след окончателно класиране и разпределение на учениците на 43.ОУ и обявените свободни места.Можете да се запознаете с иновативния училищен учебен план и разпределението на нови и интегрирани иновативни учебни предмети в същото меню на сайта.http://43ou.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-5…/

By admin