ПРИЕМ В 5.КЛАС STEM КЛАСОВЕ


Заявления по образец за ученици от други училища, след обявяване на свободните места, се приемат от 16.06 до 22.06.2022 в библиотеката на училището от 9,30ч до 16.00ч. Необходимо е към заявлението по образец да бъдат приложени служебни бележки, които удостоверяват резултати по обявените критерии за прием, както и копие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

 Първо класиране на ученици от други училища 24.06.2022г. – 16.00ч; Записване на класирани ученици 27-28.06.2022г. с оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование, копие от акт за раждане.

Уважаеми родители,

43.ОУ поставя началото на STEАM класове ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА и влиза смело в най-съвременните тенденции в световното образование през следващата учебна година за бъдещите 5.класове.

Поставяме категоричен акцент към съвременните умения на учениците, за да ги подготвим за професиите на бъдещето. Даваме категоричен акцент на математиката и природните науки, информационните технологии, чуждоезиковото обучение, графичният дизайн с изобразителното изкуство,българският език и литература и история и цивилизации.

Педагогическият съвет на 43.ОУ избра и гласува критерии за разпределение на учениците в бъдещите 5.класове по паралелки с разширена подготовка в различни направления и STEM класове, както следва:

Критерии за прием на ученици в 5.клас в STEM паралелки за учебната 2022 – 2023 год. и компоненти за балообразуване при училищен план прием в 5.клас

Паралелка с разширена подготовка по математика и природни науки:

 • Точки от Национално външно оценяване по математика/ удвоена оценка/ ;
 • Брой точки от общински и областен кръг на олимпиадата по математика, Кенгуру;
 • Брой точки от „Математика без граници“ – 3т. златен медал; 2т. сребърен медал; 1т. бронзов медал;
 • Брой точки от състезанията на СБНУ „Аз и числата” и „Аз, природата и светът“
 • Човекът и природата – оценката от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

Паралелка с разширена подготовка по английски език и информационни технологии

 • Оценка чужд език от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 • Оценка компютърно моделиране от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 • участие в състезания по АЕ / Лингвистично кенгуру –  участници – 1т., по 4 т. на победители, Национално състезание по компютърно моделиране;
 • От СБНУ „Аз общувам с Европа”;
 • Точки от Национално външно оценяване по математика;

Паралелка с разширена подготовка по информационни технологии и изобразително изкуство

 • Точки от Национално външно оценяване по БЕЛ
 • 2т. за участници в художествени конкурси;
 • 5т. от първо, второ място и трето място на художествени конкурси;
 • Оценки компютърно моделиране в 3 и 4.клас;
 • Лаборатория за изкуство – общински и областен кръг;

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература и история и цивилизации

 • Точки от Национално външно оценяване по БЕЛ;
 • Оценка по човекът и обществото от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 • Състезания СБНУ – „Аз и буквите”и „Аз, природата и светът“

Родителите на ученици на 43.ОУ ще попълват заявление с посочени две желания за разпределение по паралелки  по посочени  критерии от 26.04. 2022г., като разпределението ще е съобразно реализирания брой точки по критерии.

Ще бъде сформирана само една паралелка с разширена подготовка по математика и природни науки, останалите паралелки ще се сформират спрямо желанията на родителите, като  например: – могат да бъдат сформирани две паралелки с информационни технологии и английски език при достатъчен брой желаещи за сметка на някоя от другите възможности за разширена подготовка или друга различна комбинация.

Училището ще приема по същите критерии и ученици от други училища, след окончателно класиране и разпределение на учениците на 43.ОУ.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ: