Уважаеми родители на бъдещи петокласници в 43.ОУ от други училища, от утре 16.06.2022г. до 22.06.2022г.вкл. стартира кампанията за прием с класиране в 5.клас за учебната 2022/2023 година в иновативни STEAM паралелки по иновативен училищен учебен план. Свободни места по паралелки са 5 /пет/ за всяко направление от тук публикуваните. Родителите подават заявление по образец от училищния сайт в меню „ПРИЕМ в 5.клас“, копие от удостоверение за завършен начален етап на основно образование, служебни бележки с резултати от състезания и олимпиади по критериите в сайта за всяка паралелка, както и грамоти за участие в конкурси и др. Очакваме ви!

By admin