Прием

Прием първи клас за учебната 2020 – 2021 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, на сайта на Столична община, дирекция „Образование“, е публикувана информация за родителите, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо те да посещават районните администрации.

Линк към сайта на Столична община

График на дейностите по прием в първи клас

Прилежащи райони – 43. ОУ

Прилежащи райони – София-град

Гранични прилежащи райони на училищата за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Критериите за прием на ученици в първи клас съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища, приета с Решение №83/22.02.2018 г., изменено с Решение № 129 по Протокол № 72/14.03.2019г. на Столичен общински съвет.

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за първи клас за учебната 2020/2021 г.Свободни места по класове за учебната 2019/2020 г.

 

клас

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Свободни места 0 3 2 0 20 2

1СЪОБЩЕНИЕ

След приключване на трети етап на класиране за прием на ученици в I клас за учебната 2019/2020г. няма класирани.

 

УЧИЛИЩЕТО УТРЕ     –    2019 /2020

ГРАФИК ПРИЕМ           –    2019 /2020

ПЛАН ПРИЕМ                –    2019 /2020

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС

КРИТЕРИИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училищана територията на Столична община

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА I КЛАС 2019 -2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ