ЕДИНАДЕСЕТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ
НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Официални изисквания за провеждане на състезанието онлайн

 1. Състезанието се провежда в рамките на 60 минути на 25 ноември 2020 под ръководството на учителя-координатор в училището. Той отговаря за кореспонденцията с организаторите, провеждането на състезанието и изпращането на работите по имейл.
 2. Състезанието се провежда онлайн в платформата Microsoft Teams, УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ КОД ЗА ДОСТЪП НА 24.11.2020.
 3. Ако участниците са повече, се разпределят в групи от максимум 30 ученици, като за всяка група отговаря един квестор.
 4. Участниците се запознават предварително с официалните правила на състезанието.
 5. Участниците могат да пишат на компютър/лаптоп/таблет или телефон.
 6. Учителят-координатор и участниците се срещат в избраната платформа 30 мин. преди обявения час за писане, ТОЕСТ В 13,30 НА 25.11. Учителят обявява темите и дава точни инструкции за създаването на работен документ от всеки участник.
 7. Всеки от участниците създава документ в Word, който запазва (Save as) в началото като файл, озаглавен на български език по следния начин: Класградучилищеимефамилия (НАПРИМЕР 8_ПловдивСУ Иван ВазовДимитър_Петров).
 8. Преди да започне да пише участникът записва най-отгоре избраната тема по начина, посочен от организаторите (напр. – 9.1 ………).
 9. При възможност участниците пишат с включена камера, за да може учителяткоординатор/квестор да следи за спазване на правилата. Участниците нямат право да
  ползват мобилни телефони за справки в интернет, речници и други помощни средства и материали.
 10. След приключване на писането (максимум 60 мин) участниците запазват (Save) файла и го изпращат на имейла на учителя-координатор. От този момент не се допускат
  никакви редакции и промени във файла.
 11. Организаторите ще проверят Properties на всеки файл и ще дисквалифицират работа, ако времето на създаване и/или финалното запазване на файла са различни от
  предварително обявеното от училището време за писане.
 12. Учителят-координатор получава всички работи, компресира ги (при по-голям брой) и ги изпраща в един имейл на ОРГАНИЗАТОРА заедно със списък на участниците (трите имена и клас) до 120 минути след приключване на писането.
 13. Организаторите изпращат потвърждение за получените работи.
 14. Организаторите ще проверяват получените работи за плагиатство. При установени нарушения работите ще бъдат анулирани.

By admin