ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ“ 2021 г., организирана от Дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община и общинските Центрове за подкрепа на личностното развитие, в партньорство със „Спортна София – 2000“ ЕАД, Национални федерации и спортни клубове.

By admin