20.9.2021   20.9.2021  20.9.2021
 5 а5 б5 в  5 г6 а6 б6 в  6 г7 а7 б7 в  7 г7 д
7:50-8:35Физическо възпитание и спорт – Тони    ТодоровТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаБългарски език и литература – Татяна НиколоваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаАнглийски език – Татяна МиковаМатематика – Гена ПетроваМузика – Татяна ПетроваГеография и икономика – Кадън    БейзадХимия и опазване на околната среда – Даниела ИвановаБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваФизическо възпитание и спорт – Христо КиревМатематика – Елеонора Младенова/ Румяна ЛаскинаИстория и цивилизации – Борислав Събов
8:45-9:30Български език и литература – Татяна НиколоваАнглийски език – Десислава Бауман Музика – Татяна ПетроваФизическо възпитание и спорт – Тони    ТодоровТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаИстория и цивилизации -Борислав СъбовМатематика – Гена ПетроваИнформационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваАнглийски език – Пенка ДамяноваМатематика – Елеонора Младенова/ Румяна ЛаскинаБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваХимия и опазване на околната среда – Даниела ИвановаФизика и астрономия – Ива    Станкова 
9:40-10:25Изобразително изкуство – Анелия ВелчеваБългарски език и литература – Татяна НиколоваАнглийски език – Татяна МиковаТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаМатематика – Гена ПетроваИнформационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваБългарски език и литература – Радина ЦветановаБългарски език и литература – Ина ХанджийскаМатематика – Елеонора Младенова/ Румяна ЛаскинаМузика – Татяна ПетроваФизика и астрономия – Ива    Станкова Английски език – Пенка ДамяноваФизическо възпитание и спорт – Тони   Тодоров
10:40-11:25Изобразително изкуство – Анелия ВелчеваИстория и цивилизации -Борислав СъбовФизическо възпитание и спорт – Тони    ТодоровЧовекът и природата – Ива Станкова Български език и литература – ИУЧ – Ина ХанджийскаГеография и икономика – Кадън    БейзадИнформационни технологии Силвия Маринова/ Лидия РистоваАнглийски език – Пенка ДамяноваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваХимия и опазване на околната среда – Даниела ИвановаТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаФизическо възпитание и спорт – Елена ТодороваБългарски език и литература – Радина Цветанова
11:35-12:20Български език и литература – Татяна НиколоваМузика – Татяна ПетроваЧовекът и природата – Ива Станкова Изобразително изкуство – Анелия ВелчеваИнформационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваАнглийски език – Галина ТодороваАнглийски език – Татяна МиковаБългарски език и литература -ИУЧ- Ина ХанджийскаБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваГеография и икономика – Кадън    БейзадХимия и опазване на околната среда – Даниела ИвановаБългарски език и литература – Радина ЦветановаМатематика- Гена Петрова
12:25-13:10Математика -Наталия ДимитроваБългарски език и литература – Татяна НиколоваКомпютърно моделиране и информационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваФизическо възпитание и спорт – Елена ТодороваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаЧовекът и природата – Ива Станкова История и цивилизации -Борислав СъбовФизическо възпитание и спорт – Михаил    ТодоровАнглийски език – Пенка ДамяноваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваИстория и цивилизации – Кадън    БейзадХимия и опазване на околната среда – Даниела Иванова
13:20-14:05    География и икономика – Кадън    БейзадМатематика-ИУЧ- Гена ПетроваФизическо възпитание и спорт – Михаил    ТодоровФизическо възпитание и спорт – Елена ТодороваИстория и цивилизации – Борислав СъбовФизика и астрономия – Ива    Станкова Изобразително изкуство – Анелия ВелчеваБългарски език и литература – Радина ЦветановаТехнологии и предприемачество – Катя     Вучкова
 21.9.2021   21.9.2021  21.9.2021
 5 а5 б5 в  5 г6 а6 б6 в  6 г7 а7 б7 в  7 г7 д
7:50-8:35Физическо възпитание и спорт – Тони    ТодоровИстория и цивилизации – Борислав СъбовБългарски език и литература – Татяна НиколоваАнглийски език – Десислава Бауман Математика – Гена ПетроваГеография и икономика – Кадън    БейзадТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаБългарски език и литература – Ина ХанджийскаБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваБиология и здравно образование – Даниела ИвановаМатематика – Елеонора Младенова/ Румяна ЛаскинаБългарски език и литература – Радина ЦветановаАнглийски език – Пенка Дамянова
8:45-9:30Английски език – Десислава Бауман Български език и литература – Татяна НиколоваИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваКомпютърно моделиране и информационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваИстория и цивилизации -Борислав СъбовМатематика – Гена ПетроваАнглийски език – Татяна МиковаБългарски език и литература – Ина ХанджийскаБиология и здравно образование – Даниела ИвановаМатематика – Елеонора Младенова/ Румяна ЛаскинаАнглийски език – Пенка ДамяноваГеография и икономика – Кадън    БейзадБългарски език и литература – Радина Цветанова
9:40-10:25Човекът и природата – Ива Станкова Английски език – Снежина ГеоргиеваИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваБългарски език и литература – ИУЧ – Ина ХанджийскаЧовекът и природата – Даниела ИвановаТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаФизическо възпитание и спорт – Михаил    ТодоровФизическо възпитание и спорт – Елена ТодороваАнглийски език – Пенка ДамяноваИнформационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваМатематика – Елеонора Младенова/ Румяна ЛаскинаБългарски език и литература – Радина Цветанова
10:40-11:25Български език и литература – Татяна НиколоваИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваАнглийски език – Снежина ГеоргиеваМузика – Татяна ПетроваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваФизическо възпитание и спорт – Михаил    ТодоровГеография и икономика – Кадън    БейзадТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаИстория и цивилизации -Борислав СъбовАнглийски език – Пенка ДамяноваФизическо възпитание и спорт – Христо КиревБиология и здравно образование – Даниела ИвановаМатематика- Гена Петрова
11:35-12:20Компютърно моделиране и информационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваЧовекът и природата – Ива Станкова Физическо възпитание и спорт – Тони   ТодоровАнглийски език – Татяна МиковаБългарски език и литература – Ина ХанджийскаМатематика – Гена ПетроваИстория и цивилизации -Борислав СъбовБългарски език и литература – ИУЧ – Татяна НиколоваМузика – Татяна ПетроваБиология и здравно образование – Даниела ИвановаФизическо възпитание и спорт – Елена ТодороваАнглийски език – Пенка Дамянова
12:25-13:10Математика -Наталия ДимитроваЧовекът и природата – Ива Станкова Компютърно моделиране и информационни технологии -ИУЧ Силвия Маринова/ Лидия РистоваТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаФизическо възпитание и спорт – Елена ТодороваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаМатематика – ИУЧ- Гена ПетроваИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваГеография и икономика – Кадън    БейзадБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваИстория и цивилизации -Борислав СъбовБългарски език и литература – Радина ЦветановаБиология и здравно образование – Даниела Иванова

By admin