Понеделник 28.09.2020
 5 а5 б5 в  5 г6 а6 б6 в  6 г6 д7 а7 б7 в  7 г
1Български език и литератураГеография и икономикаИзобразително изкуствоМатематикаИнформационни технологииИстория и цивилизацииАнглийски езикМузикаБългарски език и литератураМатематикаБиологияФизикаТехнологии и предприемачество
2Английски езикФизическо възпитание и спортИзобразително изкуствоИнформационни технологииМатематикаТехнологии и предприемачествоБългарски език и литератураСпортни дейностиБългарски език и литератураБиологияМатематикаБългарски език и литература ИУЧФизическо възпитание и спорт
3История и цивилизацииИзобразително изкуствоМатематикаЧовекът и природатаБългарски език и литератураМатематикаГеография и икономикаАнглийски езикМузикаБългарски език и литература ИУЧТехнологии и предприемачествоБиологияИнформационни технологии
4МатематикаИзобразително изкуствоТехнологии и предприемачествоИстория и цивилизацииАнглийски езикФизическо възпитание и спортИнформационни технологииБългарски език и литератураМатематикаФизическо възпитание и спортБългарски език и литература ИУЧМатематикаБиология
5Човекът и природатаАнглийски езикГеография и икономикаБългарски език и литератураТехнологии и предприемачествоАнглийски езикФизическо възпитание и спортМатематикаИнформационни технологииМузикаБългарски език и литератураИстория и цивилизацииМатематика
6Технологии и предприемачествоМатематикаБългарски език и литератураАнглийски езикФизическо възпитание и спортБългарски език и литератураМузикаМатематика ИУЧЧовекът и природатаАнглийски езикСпортни дейностиИзобразително изкуствоБългарски език и литература
7Български език и литератураБългарски език и литература ИУЧСпортни дейностиФизическо възпитание и спортМатематика ИУЧ   Спортни дейностиИстория и цивилизации Изобразително изкуствоБългарски език и литература ИУЧ

By admin