четвъртък
  5 а5 б5 в  5 г6 а6 б6 в  6 г7 а7 б7 в  7 г7 д
17:50-8:35Физическо възпитание и спорт – Тони    ТодоровБългарски език и литература – Татяна НиколоваИстория и цивилизации -Борислав СъбовМатематика –  Илиана АнастасоваГеография и икономика – Кадън    БейзадМатематика – Гена ПетроваБългарски език и литература – Радина ЦветановаБългарски език и литература – Ина ХанджийскаБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаМатематика – Елеонора МладеноваХимия и опазване на околната среда – Даниела ИвановаАнглийски език – Пенка Дамянова
28:45-9:30Английски език – Десислава Бауман Български език и литература – Татяна НиколоваКомпютърно моделиране и информационни технологии -ИУЧ Силвия Маринова/ Лидия РистоваИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаБългарски език и литература – Радина ЦветановаИстория и цивилизации -Борислав СъбовФизика и астрономия – Ива Станкова Математика – Елеонора МладеноваБългарски език и литература ИУЧ – Ина ХанджийскаМузика – Татяна ПетроваХимия и опазване на околната среда – Даниела Иванова
39:40-10:25География и икономика – Кадън    БейзадИстория и цивилизации -Борислав СъбовБългарски език и литература – Татяна НиколоваТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаМатематика – ИУЧ- Гена ПетроваМатематика –  Илиана АнастасоваМузика – Татяна ПетроваИнформационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаБългарски език и литература – Радина ЦветановаБиология и здравно образование – Даниела Иванова
410:40-11:25Математика -Наталия ДимитроваФизическо възпитание и спорт – Михаил    ТодоровГеография и икономика – Кадън    БейзадИстория и цивилизации -Борислав СъбовИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваАнглийски език – Галина ТодороваМатематика – Гена ПетроваЧовекът и природата – Ива Станкова Информационни технологии Марина Великова/ Силвия МариноваМузика – Татяна ПетроваБиология и здравно образование – Даниела ИвановаБългарски език и литература – Радина ЦветановаСпортни дейности – Тони    Тодоров
511:35-12:20Математика -Наталия ДимитроваМатематика –  Илиана АнастасоваАнглийски език – Татяна МиковаФизическо възпитание и спорт – Тони    ТодоровБългарски език и литература – Ина ХанджийскаФизическо възпитание и спорт – Михаил    ТодоровГеография и икономика – Кадън    БейзадИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваИстория и цивилизации -Борислав СъбовФизика и астрономия – Ива Станкова Физическо възпитание и спорт – Христо КиревАнглийски език – Пенка ДамяноваМатематика – Гена Петрова
612:25-13:10Човекът и природата – Ива Станкова Английски език – Десислава Бауман Музика – Татяна ПетроваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаМатематика – Гена ПетроваЧовекът и природата – Даниела ИвановаФизическо възпитание и спорт – Михаил    ТодоровИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваМатематика – Елеонора МладеноваИстория и цивилизации -Борислав СъбовГеография и икономика – Кадън    БейзадТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаБългарски език и литература – Радина Цветанова
петък
  5 а5 б5 в  5 г6 а6 б6 в  6 г7 а7 б7 в  7 г7 д
17:50-8:35Български език и литература – Татяна НиколоваАнглийски език – Десислава Бауман Английски език – Татяна Микова Изобразително изкуство – Анелия ВелчеваМузика – Татяна ПетроваФизическо възпитание и спорт – Михаил ТодоровМатематика – Гена ПетроваТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаГеография и икономика – Кадън    БейзадАнглийски език – Пенка ДамяноваМатематика – Елеонора МладеноваБългарски език и литература ИУЧ – Радина ЦветановаИстория и цивилизации -Борислав Събов
28:45-9:30Български език и литература – Татяна НиколоваЧовекът и природата – Ива Станкова Технологии и предприемачество – Катя     ВучковаИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваИстория и цивилизации -Борислав СъбовМатематика – Гена ПетроваАнглийски език – Татяна Микова Математика ИУЧ-  Илиана АнастасоваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваГеография и икономика – Кадън    БейзадАнглийски език – Пенка ДамяноваСпортни дейности – Елена ТодороваБългарски език и литература ИУЧ – Радина Цветанова
39:40-10:25Технологии и предприемачество – Катя     ВучковаФизическо възпитание и спорт – Михаил ТодоровЧовекът и природата – Ива Станкова Компютърно моделиране и информационни технологии -ИУЧ Силвия Маринова/ Лидия РистоваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаИстория и цивилизации -Борислав СъбовСпортни дейности – Елена ТодороваМатематика – Елеонора МладеноваМузика – Татяна ПетроваГеография и икономика – Кадън    БейзадБиология и здравно образование – Даниела ИвановаМатематика – Гена Петрова
410:40-11:25Човекът и природата – Ива Станкова История и цивилизации -Борислав СъбовМатематика –  Илиана АнастасоваГеография и икономика – Кадън    БейзадЧовекът и природата – Даниела ИвановаМатематика – Гена ПетроваСпортни дейности – Михаил ТодоровБългарски език и литература ИУЧ- Ина ХанджийскаАнглийски език – Пенка ДамяноваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваСпортни дейности – Христо КиревМатематика – Елеонора МладеноваИзобразително изкуство – Анелия Велчева
511:35-12:20Изобразително изкуство – Анелия ВелчеваПътешествия в историята -Борислав СъбовБългарски език и литература – Татяна НиколоваЧовекът и природата – Ива Станкова Математика – Гена ПетроваГеография и икономика – Кадън    Бейзад Информационни технологии -ИУЧ Силвия Маринова/ Лидия РистоваФизическо възпитание и спорт – Елена ТодороваСпортни дейности -Михаил ТодоровМатематика – Елеонора МладеноваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваАнглийски език – Пенка ДамяноваИзобразително изкуство – Анелия Велчева
612:25-13:10Изобразително изкуство – Анелия ВелчеваМатематика –  Илиана АнастасоваБългарски език и литература – Татяна НиколоваАнглийски език – Десислава Бауман Английски език – Татяна Микова Английски език – Галина ТодороваБългарски език и литература – Радина ЦветановаГеография и икономика – Кадън    БейзадТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаФизическо възпитание и спорт – Тони ТодоровИнформационни технологии Марина Великова/ Силвия МариноваХимия и опазване на околната среда – Даниела ИвановаФизика и астрономия – Ива Станкова 

By admin