сряда 23.09.2020
 1 а1 б1 в  1 г2 а2 б2 в  2 г3 а3 б3 в  3 г4 а4 б4 в  4 г5 а5 б5 в  5 г6 а6 б6 в  6 г6 д7 а7 б7 в  7 г 
1Час на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класа1
2Български език и литератураМатематикаМузикаБългарски език и литератураИгрива математикаБългарски език и литератураМатематикаМатематикаМатематикаМатематикаМатематикаБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураАнглийски езикМатематикаЧовекът и природатаФизическо възпитание и спортТехнологии и предприемачествоБългарски език и литератураИнформационни технологииФизическо възпитание и спортМузикаМатематикаМатематикаГеография и икономикаБългарски език и литератураИстория и цивилизации2
3МатематикаБългарски език и литератураМатематикаБългарски език и литератураМатематикаМатематикаИзобразително изкуствоБългарски език и литератураБългарски език и литератураАнглийски езикБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураАнглийски езикМатематикаБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураИстория и цивилизацииМатематикаФизическо възпитание и спортМузикаЧовекът и природатаИнформационни технологииАнглийски езикИзобразително изкуствоБългарски език и литератураСпортни дейностиМатематика3
4МузикаИзобразително изкуствоФизическо възпитание и спортМатематикаБългарски език и литератураФизическо възпитание и спортИзобразително изкуствоИзобразително изкуствоСпортни дейностиБългарски език и литератураТехнологии и предприемачествоИзобразително изкуствоФизическо възпитание и спортЧовекът и обществотоАнглийски езикМатематикаБългарски език и литератураМузикаМатематикаБългарски език и литератураИстория и цивилизацииАнглийски езикГеография и икономикаМатематикаМатематикаИзобразително изкуствоМатематикаФизика и астрономияАнглийски език4
5РодинознаниеИзобразително изкуствоБългарски език и литература Технологии и предприемачествоМатематика ИУЧБългарски език и литератураИзобразително изкуствоЧовекът и обществотоФизическо възпитание и спортАнглийски езикИзобразително изкуствоТехнологии и предприемачествоМузикаФизическо възпитание и спортМузикаТехнологии и предприемачествоМатематикаСпортни дейностиМузикаАнглийски езикИзобразително изкуствоМатематикаБългарски език и литератураГеография и икономикаБиология и здравно образованиеФизика и астрономияАнглийски езикМат-ИУЧ5
6    Спортни дейности  Игрива математикаЧовекът и природатаБългарски език и литератураМатематика ИУЧМатематика ИУЧМатематика ИУЧМатематика ИУЧКомпютърно моделиранеБългарски език и литератураИстория и цивилизацииСпортни дейностиБългарски език и литератураАнглийски езикГеография и икономикаИзобразително изкуствоБългарски език и литератураФизическо възпитание и спортФизическо възпитание и спортБългарски език и литератураАнглийски езикМатематикаФизика и астрономия6
7                Спортни дейности   МузикаБългарски език и литература  Български език и литератураФизика и астрономияБългарски език и литератураБиология и здравно образование7

By admin