1 а1 б1 в1 г2 а2 б2 в2 г3 а3 б3 в3 г4 а4 б4 в4 г
Български език и литератураБългарски език и литератураМатематикаСпортни дейностиБългарски език и литератураАнглийски зикБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураМатематикаСпортни дейностиМатематикаБългарски език и литератураЧовекът и обществотоКомпютърно моделиране
Български език и литератураМузикаСпортни дейностиБългарски език и литератураБългарски език и литература ИУЧБългарски език и литератураБългарски език и литература ИУЧБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураАнглийски зикМатематикаСпортни дейностиБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
МатематикаРодинознание ИУЧБългарски език и литератураБългарски език и литератураМатематикаБългарски език и литература ИУЧМатематикаМатематикаМатематикаМатематикаБългарски език и литератураАнглийски зикБългарски език и литератураАнглийски зикБългарски език и литератураМатематика
МузикаФизическо възпитание и спортБългарски език и литератураМузикаАнглийски зикМатематикаФизическо възпитание и спортМузикаИзобразително изкуствоМатематика ИУЧБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураМатематикаМатематикаЧовекът и обществото
Спортни дейностиМатематика ИУЧМузикаМатематикаИгрива математикаИгрива математикаТехнологии и предприемачествоАнглийски зикИзобразително изкуствоФизическо възпитание и спортБългарски език и литератураИзобразително изкуствоКомпютърно моделиранеКомпютърно моделиранеМузикаМузика
     Физическо възпитание и спорт  Компютърно моделиранеКомпютърно моделиранеЧовекът и обществотоМатематика ИУЧАнглийски зикМузикаТехнологии и предприемачествоФизическо възпитание и спорт
                
5 а5 б5 в5 г
Човекът и природатаИстория и цивилизацииАнглийски зикМатематика ИУЧ
Български език и литератураБългарски език и литератураИнформационни технологииФизическо възпитание и спорт
Информационни технологииБългарски език и литератураЧовекът и природатаСпортни дейности
Английски зикИнформационни технологииМатематикаБългарски език и литература
МатематикаЧовекът и природатаТехнологии и предприемачествоБългарски език и литература
Физическо възпитание и спортТехнологии и предприемачествоФизическо възпитание и спортМатематика
 МатематикаБългарски език и литература ИУЧИстория и цивилизации
6 а6 б6 в6 г6 д
Български език и литератураМатематика ИУЧФизическо възпитание и спортИзобразително изкуствоБългарски език и литература
Човекът и природатаМатематикаАнглийски зикИзобразително изкуствоМузика
Спортни дейностиАнглийски зикТехнологии и предприемачествоГеография и икономикаИзобразително изкуство
Физическо възпитание и спортГеография и икономикаБългарски език и литератураЧовекът и природатаИзобразително изкуство
МузикаБългарски език и литератураМатематикаАнглийски зикФизическо възпитание и спорт
МатематикаИстория и цивилизацииМузикаБългарски език и литература ИУЧАнглийски зик
 Спортни дейностиМатематика ИУЧФизическо възпитание и спорт 
7 а7 б7 в7 г
Математика ИУЧБългарски език и литератураФизическо възпитание и спортГеография и икономика
Български език и литератураФизика и астрономияГеография и икономикаМатематика
Български език и литература ИУЧМузикаМатематика ИУЧБиология
МатематикаИстория и цивилизацииБългарски език и литератураХимия
Спортни дейностиБиологияИстория и цивилизацииАнглийски зик
География и икономикаМатематикаАнглийски зикБългарски език и литература
Английски зикГеография и икономика Физическо възпитание и спорт

By admin