5 а5 б5 в  5 г6 а6 б6 в  6 г6 д7 а7 б7 в  7 г
Час на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класа
Спортни дейностиЧовекът и природатаАнглийски езикТехнологии и предприемачествоБългарски език и литература – ИУЧАнглийски езикФизическо възпитаниеМатематикаМатематикаМатематикаБългарски език и литератураБиология и здравно образованиеИстория и цивилизация
Български език и литература – ИУЧБългарски език и литератураИстория и цивилизацияМатематикаМатематикаМузикаЧовекът и природатаИнформационни технологииАнглийски езикИзобразително изкуствоГеография и икономикаБългарски език и литератураМатематика
Български език и литератураМузикаМатематикаБългарски език и литератураИстория и цивилизацияИнформационни технологииГеография и икономикаАнглийски езикМатематика – ИУЧИзобразително изкуствоМатематикаФизика и астрономияАнглийски език
Технологии и предприемачествоМатематикаФизическо възпитаниеМузикаАнглийски езикИзобразително изкуствоМатематикаБългарски език и литератураГеография и икономикаБиология и здравно образованиеФизическо възпитание и спортАнглийски езикМатематика – ИУЧ
История и цивилизацияСпортни дейностиБългарски език и литература География и икономикаИзобразително изкуствоБългарски език и литература ИУЧФизическо възпитание и спортФизическо възпитание и спортАнглийски езикБългарски език и литератураМатематикаФизическо възпитание и спорт
    Физическо възпитание   Български език и литература – ИУЧ Английски езикСпортни дейности 

By admin