ЗАПИСВАНЕ С ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 27 И 28.06.2022 НА МЯСТО В УЧИЛИЩЕ.

Класирането е по първо желание, съгласно подадените заявления.

Некласираните ученици остават резерви за второ класиране.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ НА 29.06.2022г. в 16.00ч.

КПД45. ОУМПН319
ДВР98. НУМПН285
МЛФ32. СУМПН278
ВЛВ14.СУМПН262
ТНС14. СУМПН258
АГХ45. ОУАЕ и ИТ160
АЙД45. ОУАЕ и ИТ108
ЙЙД45. ОУАЕ и ИТ98
ЛОГ1.СУАЕ и ИТ94
СКШ14.СУАЕ и ИТ94
ТДД45. ОУИТ ИИ104
ИАН17. СУИТ ИИ98
НИН18.СУИТ ИИ105
АДМ48.ОУИТ ИИ100
ЯТИОУ „Максим Горки“ гр. ЛевскиИТ ИИ98
НВХ48.ОУБЕЛ ИЦ91
НДМ48.ОУБЕЛ ИЦ88
ХВК48.ОУБЕЛ ИЦ85
ВИТ45. ОУБЕЛ ИЦ82
ГВК48.ОУБЕЛ ИЦ65,5
ББР40.ОУБЕЛ ИЦ69,5

By admin