Уважаеми колеги,
Уважаеми родители,
предоставяме на вашето внимание резултати от проучвателна анкета относно преминаване към онлайн обучение, във връзка със заповед № РД09-2924/ 26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката и завишения интензитет в разпространението на COVID-19.

By admin