Уважаеми родители,

Уважаеми колеги,

представям ви резултатите от проведената анкета сред родителите на 43.ОУ относно обявяване на конкурси за провеждане на платени извънкласни дейности на територията на 43.ОУ.

Резултатите ще бъдат представени на Педагогически съвет и след негово решение ще бъдат обявени конкурси съобразно водещите предпочитания на родителите и възможностите на училището.

От 24.08.2020 тук в сайта на училището ще бъде качено заявление, което родителите ще трябва да попълнят  в срок до 31.08.2020г. и да донесат или изпратят на ou43@mail.bg, за да бъде входирано в дневник входяща кореспонденция, което е стъпка №2 преди обявяването на съответните конкурси по направления.

Стъпка №3 е Решение на Педагогическия съвет, а след него стъпка №4 е обявяването на конкурсите по направления в „Профил на купувача“ в сайта на училището със срок за входиране на оферти от съответните юридически лица и работа на комисията, която ще класира кандидатите съгласно регламента на СОС по подадените оферти.

При изпълнение на съответните стъпки, извънкласни дейности могат да започнат да се провеждат от началото на октомври 2020 година.

Снежина Георгиева, директор 43.ОУ

By admin