Уважаеми родители,

във връзка с провеждане на родителски срещи за 5.клас, Ви уведомяваме, че датата за провеждане е 08.09.2020г., както следва:

17.00ч – родителска среща за 5.а и 5.б клас

18.00ч – родителска среща за 5.в и 5.г клас

Новите ученици в 5.клас са публикувани в сайта с инициали и вх.номер на подаденото заявление.

Следете сайта на училището ежедневно за информация.

Снежина Георгиева, директор 43.ОУ

By admin