Световен ден на горите! Организацията на ООН по прехрана и земеделие избира тази дата през 1972 г, за да защити флората и фауната в горите по целия свят.Горите са нашето природно богатство и извор на живот!Всеки един от нас носи отговорност за опазването на това природно богатство, както и за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на човечеството и България.

By admin