СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ за учебната 2022/2023 година:

1.КЛАС – НЯМА

2.КЛАС ИНОВАТИВНИ ПАРАЛЕЛКИ – НЯМА

3-КЛАС – 1

4.КЛАС – НЯМА

5.КЛАС ИНОВАТИВНИ ПАРАЛЕЛКИ – НЯМА

6.КЛАС ИНОВАТИВНИ ПАРАЛЕЛКИ – 3

7.КЛАС – 3