Класни ръководители

  43.ОУ „ Христо Смирненски“

Име , презиме и фамилия Класен ръководител на:
1 Сема Йорданова Златкова 1 А клас
2 Лидия Йорданова Балабанова 1 Б клас
3 Наташа Методиева Боцева 1 В клас
4 Цветелина Ботева Тошева 1 Г клас
5 Антоанета Огнянова Тенчева 2 А клас
6 Гергана Атанасова Ганева – Филипова 2 Б клас
7 Анна Методиева Богданова 2 В клас
8 Мариана Петрова Иванова 2 Г клас
9 Камелия Петрова Георгиева 3 А клас
10 Вихрен Божидаров Маринов 3 Б клас
11 Катя Асенова Петрова 3 В клас
12 Зоя Кирилова Илиева 3 Г клас
13 Ирена Георгиева Николова 4 А клас
14 Теменужка Борисова Георгиева 4 Б клас
15 Юлия Кирилова Маркова 4 В клас
16 Крася Стоянова Панова 4 Г клас
17 Илиана- Сияна Измирлиева 5 А клас
18 Галина Иванова Тодорова 5 Б клас
19 Ваня Стоилова  Иванова 5 В клас
20 Елена Георгиева Тодорова 5 Г клас
21 Кадън Мехмед Бейзад 6 А клас
22 Николета Георгиева Валуева 6 Б клас
23 Анелия Николаева Николова – Велчева 6 В клас
24 Радина Иванова Цветанова 6 Г клас
25 Борислав Владимиров Събов 6 Д клас
26 Татяна Кирилова Микова 7 А клас
27 Даниела Петрова Иванова 7 Б клас
28 Татяна Иванова Николова 7 В клас
29 Марина Цветанова Великова 7 Г клас

Учители в целодневна организация на учебния ден

 43.ОУ „ Христо Смирненски“

Име, презиме, фамилия Учител в ЦДО на:
1 Димитрина Гергова 1 А
2 Галя Маринова Петкова 1 Б
3 Мария- Антоанета Ненкова 1 В
4 Кристина  Златкова 1 Г
5 Анастасия Георгиева Сотирова 2 А
6 Маруся Павлова Димитрова 2 Б
7 Веселина Велинова Колева 2 В
8 Паолина Цонева Иванова 2 Г
9 Марчела Николаева Маринова 3 А/Б
10 Славомир Ненов 3 Б/В
11 Нели Василева Кунева 3 В/Г
12 Дарина Ангелова Гайдарова 4 А/Б
13 Мадлен Владиславова Славчева 4 Б/В
14 Гергана Илиева Васева 4 В/Г

Учители по предмети в прогимназиален курс

на 43.ОУ „ Христо Смирненски“

Име, презиме и фамилия Учебен предмет
1 Татяна Иванова Николава БЕЛ
2 Радина Иванова Цветанова БЕЛ
3 Илиана-Сияна Измирлиева БЕЛ
4 Татяна Кирилова Микова АЕ
5 Николета Георгиева Валуева АЕ
6 Галина Иванова Тодорова АЕ
7 Веска Ангелова Георгиева Математика
8 Керанка Динкова Зарова Математика
9 Марио Стоянов Кокаланов Математика
10 Иван Кашукеев Математика,ИТ,КМ
11 Десислава Траянова Миланова ИТ, КМ
12 Даниела Петрова Иванова ЧП,БЗО,ХООС
13 Габриела Георгиева Рашиди ЧП,ФА
14 Кадън Мехмед Бейзад География и икономика
15 Борислав Владимиров Събов История и цивилизации
16 Ваня Стоилова Иванова Музика
17 Анелия Николаева Николова-Велчева Изобразително изкуство
18 Марина Цветанова Великова ФВС
19 Тони Ташев Тодоров ФВС
20 Михаил Тодоров ФВС
21 Елена Георгиева Тодорова ФВС
22 Наталия  Павлова Димитрова Ръководител направление „ИКТ“
23 Младен Георгиев Младенов ТП,ИИ

 

 

 

 

 

 

By admin