Уважаеми родители,

във връзка с провеждане на родителски срещи за 1.клас, Ви уведомяваме, че датата за провеждане е 03 .09.2020г., както следва:

17.00ч – родителска среща за 1.а и 1.б клас

18.00ч – родителска среща за 1.в и 1.г клас

Родителите ще бъдат уведомени с телефонно обаждане за разпределението на децата по класове чрез телефонно обаждане, считано от 31.08.2020г.

Следете сайта на училището ежедневно за информация.

Снежина Георгиева, директор 43.ОУ

By admin