Класен ръководител име: Клас : Необходими материали и помагала:
Зоя Илиева 3.г 1. Искам да науча повече по математика за 3 клас.
Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка за избираемите учебни часове – Мариана Богданова
изд. Булвест20002. Искам да науча повече по Български език и литература за 3 клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка за избираемите учебни часове – Христина Сергеева, изд. Булвест 20003. Задачи по математика. Учебно помагало за 3 клас Мариана Богданова, изд. Булвест 2000

4. Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 3 клас – ново преработено издание доц. д-р Любен Витанов, изд. Рива

Камелия Петрова Георгиева 3.а 1. Искам да науча повече по математика за 3 клас.
Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка за избираемите учебни часове – Мариана Богданова
изд. Булвест2000
2. Искам да науча повече по Български език и литература за 3 клас.  Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка за избираемите учебни часове – Христина Сергеева, изд. Булвест 2000
3. Задачи по математика. Учебно помагало за 3 клас Мариана Богданова, изд. Булвест 2000
4. Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 3 клас – ново преработено издание доц. д-р Любен Витанов, изд. Рива
Катя Петрова 3.в 1. Искам да науча повече по математика за 3 клас.
Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка за избираемите учебни часове – Мариана Богданова
изд. Булвест20002. Искам да науча повече по Български език и литература за 3 клас.
Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка за избираемите учебни часове – Христина Сергеева, изд. Булвест 20003. Задачи по математика. Учебно помагало за 3 клас Мариана Богданова, изд. Булвест 2000

4. Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 3 клас – ново преработено издание доц. д-р Любен Витанов, изд. Рива

Вихрен Маринов 3.б 1. Искам да науча повече по математика за 3 клас.
Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка за избираемите учебни часове – Мариана Богданова
изд. Булвест2000
2. Искам да науча повече по Български език и литература за 3 клас.
Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка за избираемите учебни часове – Христина Сергеева, изд. Булвест 2000
3. Задачи по математика. Учебно помагало за 3 клас Мариана Богданова, изд. Булвест 20004. Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 3 клас – ново преработено издание доц. д-р Любен Витанов, изд. Рива
Крася Панова 4.г 1. Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Минка Кирилова, Любка Алексиева изд. Рива
2. Уча лесно правописа – учебно помагало по български език за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Мария Бунева, Ангелина Жекова, изд. Рива
3. Спазвам правилата: Учебно помагало за часа на класа за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Любен Витанов, Красимира Брайкова, изд.Рива
4. Тренировъчни тестове по математика за 4. клас за Национално външно оценяване, По учебната програма за 2020/2021 г. Любка Алексиева, Минка Кирилова изд. Рива
5. Тренировъчни тестове по български език и литература за 4. клас за национално външно оценяване По учебната програма за 2020/2021 г.Мариана Иванова, Мария Бунева изд. Рива
6. Чета с разбиране – Подготовка за външно оценяване по български език и литература по формата PISA за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Нели Иванова, Румяна Нешкова изд. Рива
7. Учебно помагало по български език и литература за избираемите учебни часове за 4. клас, Нели Иванова, Румяна Нешкова изд.Рива
8. Аз решавам задачи! Учебно помагало за подготовка за външно оценяване по математика за 4. клас, Здравка Новакова, Спас Къндев, изд.Рива
9. Математически тренировки и блицтурнири изд. Бит и техника
Ирена Николова 4.а 1. Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Минка Кирилова, Любка Алексиева изд. Рива
2. Уча лесно правописа – учебно помагало по български език за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Мария Бунева, Ангелина Жекова, изд. Рива
3. Спазвам правилата: Учебно помагало за часа на класа за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Любен Витанов, Красимира Брайкова, изд.Рива
4. Тренировъчни тестове по математика за 4. клас за Национално външно оценяване, По учебната програма за 2020/2021 г. Любка Алексиева, Минка Кирилова изд. Рива
5. Тренировъчни тестове по български език и литература за 4. клас за национално външно оценяване По учебната програма за 2020/2021 г.Мариана Иванова, Мария Бунева изд. Рива
6. Чета с разбиране – Подготовка за външно оценяване по български език и литература по формата PISA за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Нели Иванова, Румяна Нешкова изд. Рива
7. Учебно помагало по български език и литература за избираемите учебни часове за 4. клас, Нели Иванова, Румяна Нешкова изд.Рива
8. Аз решавам задачи! Учебно помагало за подготовка за външно оценяване по математика за 4. клас, Здравка Новакова, Спас Къндев, изд.Рива
Теменужка Георгиева 4.б 1. Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Минка Кирилова, Любка Алексиева изд. Рива
2. Уча лесно правописа – учебно помагало по български език за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Мария Бунева, Ангелина Жекова, изд. Рива
3. Спазвам правилата: Учебно помагало за часа на класа за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Любен Витанов, Красимира Брайкова, изд.Рива
4. Тренировъчни тестове по математика за 4. клас за Национално външно оценяване, По учебната програма за 2020/2021 г. Любка Алексиева, Минка Кирилова изд. Рива
5. Тренировъчни тестове по български език и литература за 4. клас за национално външно оценяване По учебната програма за 2020/2021 г.Мариана Иванова, Мария Бунева изд. Рива
6. Чета с разбиране – Подготовка за външно оценяване по български език и литература по формата PISA за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Нели Иванова, Румяна Нешкова изд. Рива
7. Учебно помагало по български език и литература за избираемите учебни часове за 4. клас, Нели Иванова, Румяна Нешкова изд.Рива
8. Аз решавам задачи! Учебно помагало за подготовка за външно оценяване по математика за 4. клас, Здравка Новакова, Спас Къндев, изд.Рива
Юлия Маркова 4″в“ 1. Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Минка Кирилова, Любка Алексиева изд. Рива
2. Уча лесно правописа – учебно помагало по български език за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Мария Бунева, Ангелина Жекова, изд. Рива
3. Спазвам правилата: Учебно помагало за часа на класа за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Любен Витанов, Красимира Брайкова, изд.Рива
4. Тренировъчни тестове по математика за 4. клас за Национално външно оценяване, По учебната програма за 2020/2021 г. Любка Алексиева, Минка Кирилова изд. Рива
5. Тренировъчни тестове по български език и литература за 4. клас за национално външно оценяване По учебната програма за 2020/2021 г.Мариана Иванова, Мария Бунева изд. Рива
6. Чета с разбиране – Подготовка за външно оценяване по български език и литература по формата PISA за 4. клас
По учебната програма за 2020/2021 г. Нели Иванова, Румяна Нешкова изд. Рива
7. Учебно помагало по български език и литература за избираемите учебни часове за 4. клас, Нели Иванова, Румяна Нешкова изд.Рива
8. Аз решавам задачи! Учебно помагало за подготовка за външно оценяване по математика за 4. клас, Здравка Новакова, Спас Къндев, изд.Рива
9. Математически тренировки и блицтурнири изд. Бит и техника
Анна Богданова 2.в 1.Искам да науча повече по български език и литература във втори клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми часове – издателство Булвест 2000
2. Искам да науча повече по математика за 2. клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни – издателство Булвест 2000
3. Задачи по математика. Учебно помагало за 2. клас – издателство Булвест 2000
4. Спазвам правилата: Учебно помагало за часа на класа за 2. клас – издателство Рива
Гергана Филипова 2.б 1.Искам да науча повече по български език и литература във втори клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми часове – издателство Булвест 2000
2. Искам да науча повече по математика за 2. клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни – издателство Булвест 2000
3. Задачи по математика. Учебно помагало за 2. клас – издателство Булвест 2000
4. Спазвам правилата: Учебно помагало за часа на класа за 2. клас – издателство Рива
Антоанета Тенчева 2.а 1.Искам да науча повече по български език и литература във втори клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми часове – издателство Булвест 2000
2. Искам да науча повече по математика за 2. клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни – издателство Булвест 2000
3. Задачи по математика. Учебно помагало за 2. клас – издателство Булвест 2000
4. Спазвам правилата: Учебно помагало за часа на класа за 2. клас – издателство Рива
Марияна Иванова 2.г 1.Искам да науча повече по български език и литература във втори клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми часове – издателство Булвест 2000
2. Искам да науча повече по математика за 2. клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни – издателство Булвест 2000
3. Задачи по математика. Учебно помагало за 2. клас – издателство Булвест 2000
4. Спазвам правилата: Учебно помагало за часа на класа за 2. клас – издателство Рива

By admin